Mene sisältöön

Digiroad kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin 493 000 km).

Merkittävimpiä vahvuuksia ovat tietojen laaja kattavuus ja yhtenäisyys, liikenteen tarpeita palveleva tietosisältö ja viranomaisvelvoiteen kautta tapahtuva aineiston ajantasaisuuden ylläpito. Digiroadin tietopalvelun kautta tietojen jatkojalostajat, sovellusten ja palvelujen tuottajat sekä viranomaiset saavat kattavaa ja ajantasaista tietoa sekä palvelujen että suunnittelun perustaksi.

Digiroad -hanke käynnistyi vuonna 2001 ja järjestelmä valmistui joulukuussa 2004. Digiroadin tietojen ylläpidosta ja tietopalvelusta vastaa Liikennevirasto.

Ajankohtaista

Kuntaylläpitosovelluksen taustakartat ovat toistaiseksi poissa käytöstä. Ongelmaa selvitetään parhaillaan ja kartat pyritään saamaan näkyviin mahdollisimman pian.

Temporaalisen laaturaportin mukaan julkaisuun 2014/3 lähetettiin ylläpitotietoa huomattavasti enemmän kuin edeltävään julkaisuun. Isot kiitokset kunnille! Kannustamme jatkossakin ylläpitoon!

Taustajärjestelmien päivitysten takia pysäkkisovellukseen tulee käyttökatkoksia, jotka koskevat myös kunta- ja ELY-keskusylläpitäjiä. Sovelluksesta on nyt julkaistu myös video-ohje.

   

Sivun alkuun