Mene sisältöön

Digiroad kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

Digiroad on kansallinen tietojärjestelmä, johon on koottu koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin 493 000 km).

Merkittävimpiä vahvuuksia ovat tietojen laaja kattavuus ja yhtenäisyys, liikenteen tarpeita palveleva tietosisältö ja viranomaisvelvoiteen kautta tapahtuva aineiston ajantasaisuuden ylläpito. Digiroadin tietopalvelun kautta tietojen jatkojalostajat, sovellusten ja palvelujen tuottajat sekä viranomaiset saavat kattavaa ja ajantasaista tietoa sekä palvelujen että suunnittelun perustaksi.

Digiroad -hanke käynnistyi vuonna 2001 ja järjestelmä valmistui joulukuussa 2004. Digiroadin tietojen ylläpidosta ja tietopalvelusta vastaa Liikennevirasto.

Ajankohtaista

Päivän aikana käsitellään ylläpitotyön lisäksi aineiston hyödyntämistä sekä kunnan että jatkohyödyntäjän näkökulmasta. Myös kansallista pysäkkisovellusta käydään läpi.

Miten valtakunnallisella ID:llä haetaan pysäkkejä? Miksei pysäkin muokkaus onnistu? Miten lisään tai poistan pysäkin? Näihin sekä moneen muuhun kysymykseen on koostettu vastaukset.

Digiroad ottaa vastaan päivitystietoja pe 7.11. mennessä Digiroad 2014/4 julkaisua varten. Kannattaa tarkistaa erityisesti kuntasi uusien taajamien ja asutusalueiden tietojen ajantasaisuus.

   

Sivun alkuun